توضیحات

ایشان در سال 99 تصادف سختی داشته اند که علاوه بر خونریزی نخاعی، دیسک گردن نیز آسیب دیده و سیگنال های مغز قطع شده است و دستها کاملا بی حرکت شده و تنها با کمک اطرافیان و واکر می تواند چند قدم بردارد. پس از پیگیری های مکرر، پزشک متخصص دستور به عمل داده است.

با توجه به اینکه ایشان 2 سال است که قادر به حرکت نبوده و توانایی کار کردن ندارد و همسر ایشان نیز بیماری قلبی دارد و تاکنون چند دفعه آنژیو شده و عمل قلب باز انجام داده و قبل از عمل کارهای خدماتی انجام می داده و هم اکنون به ندرت می تواند کار کند و توان پرداخت هزینه های بیماری و عمل همسرش را ندارد. لذا از شما خیرین عزیز تقاضا داریم جهت تامین هزینه های عمل، ایشان را یاری رسانید.

%
سرمایه جمع شده
  • 20.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز