توضیحات

خیرین و نیکوکاران گرامی، با توجه به وقوع سیل در بسیاری از استان های کشور و بی خانمان شدن عده ای از هموطنان عزیزمان، از شما تقاضامندیم تا دست به دست هم دهیم تا بتوانیم مرهمی بر دردهای مردمان غمگین سرزمین‌مان باشیم.

امیدواریم همچون گذشته ما را در این مسیر سخت و دشوار یاری رسانید.

%
سرمایه جمع شده
  • 30.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز