توضیحات

فاطمه 39 سال سن دارد.

دچار پارگی دیسک است و توان کار کردن ندارد.

از همسرش جدا شده و یک پسر محصل دارد. تمام مخارج زندگی اش با یارانه تأمین می شود؛ اگر بشود … .

احتیاج به هزینه های زندگی، خوراک و پوشاک دارد.

لقمه نانی باشیم بر سر سفره اش؛ قلمی باشیم توی کیف پسرش و گرمایی، روی اجاق گازش.

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
که دوران ناتوانی ها بسی زیرِزمین دارد …

%
سرمایه جمع شده
  • 40.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز