توضیحات

رقیه 56 سال دارد؛ از کار افتاده و برای جابجایی به ویلچر احتیاج دارد؛ دارای 2 فرزند پسر و 2 فرزند دختر است. همسرش مشکل اعصاب و روان دارد. پسرش یکی دچار مشکلات روحی روانی، افسردگی و وسواس فکری و دیگری معلول ذهنی است. به دلیل مشکلات روانی پسرشان، گاه مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. پدر 95 ساله شان هم با آنها زندگی می کند که او هم از کار افتاده است. تمام مخارج و هزینه های این خانواده با یارانه و کارگری تأمین می شود. محل زندگی شان هم یک منزل کوچک با امکانات کم است. حال که خداوند متعال خانه هایمان را از این دردهای ملال آور دور نگه داشته، به شکرانه اش مرحمی باشیم بر قلب این خانواده و دستی، بر سر رنج و سختی شان. امید که مقبول ایزد متعال باشد و به هنگام رنج و نیازِ ما نیز به یاری مان بشتابند.

%
سرمایه جمع شده
  • 50.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز