توضیحات

حسین 64 ساله است. از کارافتاده و تنگی نفس دارد. 2 فرزند پسرش معلول ذهنی و دچار انحراف چشم اند؛ یکی شان تلاش می کند با جمع آوری ضایعات پولی به جیب بزند و با همان دست پدر را بگیرد. محل زندگی شان خانه ای کوچک، فرسوده و غیربهداشتی است. وضعیت فرش های خانه برای زندگی مناسب نیست. کفِ خانه را نم گرفته و سقف، ریزش دارد. برای گذران زندگی دست به دامن یارانه و گاه همسایه ها می شوند.

بیاییم با جمع آوری مبلغی هرچند ناچیز، چشمان شرمنده و فرتوتش را نور امید بخشیم و نشان دهیم ما مردمی نیستیم که از کنار سفره خالی هم نوع مان بی تفاوت بگذریم.

%
سرمایه جمع شده
  • 100.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز