توضیحات

علی پدری ۵۱ ساله است. مشکل اعصاب و روان و دیسک کمر دارد.

هزینه مختصرِ یارانه صرف دارو و درمان می شود. در خانه ای محقّر با امکانات کم زندگی می کنند.

قسط منزل شان ۵ ماه است عقب افتاده و از پرداخت آن معذورند.

خانه فرش ندارد؛ آشپزخانه کابینت ندارد و … . با همت شما خانه فرش می شود، آشپزخانه کابینت دار و تمام قسط های عقب افتاده پرداخت خواهد شد.

به امید خدا و یاری شما عزیزان …

%
سرمایه جمع شده
  • 50.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز