توضیحات

رفعت 46 سال دارد. آسم شدید، آرتروز، لغزش مهره کمر و پوکی استخوان، شرح حالِ جسمی اوست. به خاطر همین نمی تواند کار کند. از همسرش جدا شده و یک دختر محصل دارد. با دخترش در یک منزل بسیار محقّر و نمور و تاریک زندگی می کند. در خانه اش فرش و بخاری ندارد. چرخ زندگی اش با یارانه و کمک خیّرین می چرخد. بیاییم دل هایمان را روی هم بگذاریم و با مهر، چراغ خانه شان را روشن نگه داریم.

%
سرمایه جمع شده
  • 40.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز