توضیحات

زهرا، 64 ساله است. به همراه دختر و دو نوه اش زندگی می کند. با یارانه روزگار می گذراند. دخترش مشکل اعصاب و روان پیدا کرده و از تأمین مخارج زندگی ناتوان است. فرش های خانه سوخته و توان پرداخت هزینه خوراک روزمره را ندارد؛ تا چه رسد به خرید لوازم منزل.

دست های مهربان شماست که می تواند راه سخت زندگی را برایشان هموار کند و نور امیدی در دلشان بتاباند. امید است خداوند متعال به هنگام نیاز، از ما دست گیری نماید. ما نیز از یاریِ هم نوع مان دریغ نورزیم.

%
سرمایه جمع شده
  • 150.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز