توضیحات

لیلا 32 سال دارد. همسرش معتاد است و ضایعات جمع آوری می کند. هزینه یارانه دست شوهرشان است و اجازه استفاده خانواده را نمی دهد. 1 پسر و 1 دختر دبستانی دارند. در خانه ای با کمترین امکانات زندگی می کنند و گاهی با نظافت منزل زندگی را می چرخانند. حالا ما می مانیم و دستان یاری بخش مان که گرمای وجودشان باشیم و کورسوی نوری زیر سقف خانه شان. امید که خداوند متعال به هنگام نیاز دست گیر و یاری ده مان باشد.

%
سرمایه جمع شده
  • 50.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز