توضیحات

فرشته 35 سال دارد. تصادف کرده و در پایش پلاتین گذاشته اند. همسرش معتاد است و در زندان به سر می برد. یک فرزند محصل نیز دارد. برای مخارج زندگی اش ضایعات جمع آوری می کند؛ گاه یارانه، گاهی امور زندانها و گاهی هم کمک های مردم سفره اش را پر می کند. در هزینه های تحصیل فرزندش، مخارج روزانه زندگی اش و خرج اسباب و اثاثیه خانه اش مانده؛ حالا چشم امیدش به من و شمایی است که نه پلاتینی در بدن داریم و نه گذارمان به زندان افتاده است. بیاییم دست گیر باشیم تا دست مان را بگیرند.

%
سرمایه جمع شده
  • 100.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز