توضیحات

فاطمه 71 سال دارد. از ناحیه 2 پا دچار آسیب دیدگی است و توان راه رفتن ندارد. همسرش فوت شده و دو دختر دارد که هر دو به ام اس مبتلا هستند و نوه ای که دچار معلولیت شدید ذهنی است و نیاز مبرم به پوشینه (پوشک) دارد. از آنجا که حمام و دستشویی در حیاط منزل است و نوه معلول شان احتیاج بیشتری به شستشو دارد، مرتب سرما می خورد و ریه هایش آب می آورد. هزینه های درمان دخترها نیز بسیار بالاست و از پرداخت آن ناتوانند. منزل شان وضعیت مناسبی نداشته و نیاز به تعمیر دارد …
دلی را تعمیر کنیم؛ معلولی را علت باشیم و دچاری را چاره ساز … . منتظر دستان گرم و یاری بخش تان هستیم.

%
سرمایه جمع شده
  • 40.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز